MYCA

  • Location : The camp vintage flea market
  • Type : Retail shop
  • Design Area : 12 SQ.M.
  • Publish : 2019

Craftmanship

Made by Heart
ความลุ่มหลงในเส้นสายที่อ่อนนุ่ม ถักทอกลายเป็นผืนผ้าที่ทอดยาวท่ามกลางบรรดาอุปกรณ์ตัดเย็บมากมายนับไม่ถ้วน เตรียมพร้อมสำหรับการออกแบบแต่ละชิ้นส่วน ปก แขน แผ่นหน้า แผ่นหลัง รวมร่างเกิดเป็นเสื้อหนึ่งตัวที่มีเฉพาะคนคนนั้นเพียงคนเดียว เป็นความตั้งใจที่หล่อหลอมจากใจสู่งานออกแบบอย่างแท้จริง

จากความรักนี้ เราออกแบบพื้นที่ร้าน ให้กลายเป็นห้องสำหรับโชว์ผลงาน ที่ค่อนข้างโปร่งโล่ง ให้เสื้อแต่ละตัวได้แสดงตัวตนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง จากหน้าร้านเปิดเข้ามาเจอพื้นที่สำหรับตัดเย็บ เป็น Slow Table ให้ทางเจ้าของร้านพร้อมโชว์ฝีมืองานตัดเย็บที่มาจากความตั้งใจ ชั้นสองเป็นชั้นลอยสำหรับไว้เก็บเสื้อ

Back To Work