High tide

  • Location : CAT TOWER
  • Type : Restaurant
  • Design Area : 250
  • Publish : 2020

Full moon effect

Affect form the Moon
จากความสวยงามของผืนน้ำในคืนพระจันทร์เต็มดวง ที่เต็มไปด้วยปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ต่างทิ้งร่องรอยความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น จากสิ่งที่ธรรมชาติทิ้งไว้ เราได้นำมาออกแบบร้านอาหารแห่งนี้

ผสาน concept งานเข้ากับบริบทของสถานที่ตั้ง ซึ่งหน้าร้านหันเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงความเป็นไปของวิถีชีวิตคนกรุงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
แกนกลางของภายใน เราอุปมาให้บาร์กลางร้านเปรียบเหมือน..เรือที่แล่นอยุ่กลางแม่น้ำ ท่ามกลางแสงจันทร์ ด้านข้างโอบล้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงน้ำขึ้นลง เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างนิรันทร์ ถูกนำมาเปลี่ยนให้เป็นพื้นผิว(texture)ทางวัสดุ อาทิ ผนัง พื้น โต๊ะอาหาร อีกทั้งเราหยิบงานหวายเข้ามา การสานความเป็นธรรมชาติเข้ากับความสวยงามสมัยใหม่

Back To Work