Daris Cafe

  • Location : Ramkharmhang 118
  • Type : Cafe
  • Design Area : 150 SQ.M.
  • Publish :

Contemporary country

contemporary country
คือคำที่เราหยิบมาใช้ จากรูปลักษณ์ภายนอกตัวอาคารเดิม รวมกับความต้องการของเจ้าของที่อยากไห้เกิดเป็นร้านคาเฟ่ที่เสริฟสเต็กด้วย เราจึงหยิบสไตล์คันทรีมาใช้ รวมไปถึงวิถีชีวิตและสิ่งรอบข้างเข้ามา
ภายในเราออกแบบให้คล้ายโรงนาในหนังคาวบอยสมัยก่อน ที่เปิดเข้ามาเจอพื้นที่ใหญ่ มีบาร์ที่เป็นจุดเด่นของร้าน เปิดให้พื้นที่เชื่อมเข้าหากัน สร้าง space ที่เชื่อมโยงด้วยความสัมพันธ์

Back To Work